Zmluvy

Vyhľadať:
Rok:
Suma: od €   do


<< < 1 2 3 4 > >>

Číslo Názov Predmet Zmluvná strana Cena s DPH Dátum účinnosti Dátum ukončenia
1/2012 dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci zo dňa 17.05.2010 spolupráca KLASTER Topoľčany Mesto Topoľčany
Nám. M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany
15.12.2012 neuvedené
1/2013/vysporiadanie dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti vysporiadanie podielového spoluvlastníctva na parc. č. 1128 Stanislav Božik, Topoľčany
Mária Štefkovičová, Podhradie
Jozef Božik, Topoľčany
nie je finančné vyrovnanie 11.01.2013 neuvedené
1/2013/KZ kúpna zmluva predaj pozemku parc. č. 298/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 Pavol Báleš
Alžbeta Bálešová
Podhradie
513,50 25.02.2013 neuvedené
2/2013/pozemok kúpna zmluva predaj pozemku v k. ú. Podhradie parc. registra C, parc. č. 1180/16,1181/22 Ing. Jozef Gondoč 7267,00 06.03.2013 neuvedené
3/2013/KZ pozemok kúpna zmluva na pozemok predaj pozemku parcela registra C, parc. č. 298/5 Róbert Kmeť 565,50 28.03.2013 neuvedené
4/2013/KZ/pozemok kúpna zmluva na pozemok predaj pozemku v k. ú. Podhradie, parcela registra C, parc. č. 298/2, o výmere 79 m2 Elena Stanková
Ľubomír Stanko
513,50 02.04.2013 neuvedené
5/2013/KZ/pozemok kúpna zmluva na pozemok predaj pozemku parc. č. 1180/12 a 1180/13, parcely registra C Jaromír Okša 8460,50 08.04.2013 neuvedené
6/2013/KZ/pozemok kúpna zmluva na pozemok predaj pozemku parcela registra C, parc. č. 298/7 Eleonóra Moravčíková 117,00 23.04.2013 neuvedené
Dodatok č. 1/2013 KZ 4/2013 dodatok č. 1/2013 ku kúpnej zmluve dodatok ku kúpnej zmluve zmena kupujúceho Elena Stanková 513,50 14.05.2013 neuvedené
7/2013/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 298/4 reg. C o výmere 77 m2 predaj pozemku parc. č. 298/4 reg. C o výmere 77 m2 Jozef Šmahaj 500,50 15.04.2013 neuvedené
8/2013/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 1180/8 a 1181/33 predaj pozemku parc. č. 1180/8 registra C o výmere 170 m2 a parc. č. 1181/33 registra C o výmere 449 m2 Miroslav Štefkovič
Iveta Štefkovičová
4037,90 24.06.2013 neuvedené
9/2013/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 77/3 C predaj pozemku parc. č. 77/3, registra C o výmere 79 m2 Bernard Božik
Alena Božiková
758,40 07.11.2013 neuvedené
1/2014/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 250 C kúpa pozemku parc. reg. C, parc. č. 250 o výmere podielu 33,94 m2 Eva Záhradná 254,55 17.01.2014 neuvedené
2/2014/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 76/4 predaj pozemku parc. č. 76/4 register C, výmera 215 m2 Ján Štefkovič 1582,40 17.09.2014 neuvedené
3/2014/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 1180/14 reg.C predaj pozemku parc. č. 1180/14, register C výmera 286 m2 Ing. Ambróz Božik
manželka Katarína Božiková
2030,60 13.10.2014 neuvedené
8/2014 zmluva o poskytnutí dotácie dotácia na projekt úprava verejného priestranstva v obci Podhradie "na Kaplni" Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského Mikroregiónu
Ul. 1. mája 142/142
956 22 Prašice
2175,00 26.11.2014 neuvedené
1/2015/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 152/18 C predaj pozemku parc. č. 152/18 register C o výmere 21 m2 Jerzy Podbielski a manželka
Hana Podbielski
249,69 07.07.2015 neuvedené
2/2015/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 71, register E kúpa pozemku parc. reg. E, parc . č. 71 o výmere podielu 39,50 m2 Mária Bukvicová 395.00 € 29.10.2015 neuvedené
1/2016/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 152/11 register C predaj pozemku parc. č. 152/11 register C o výmere 10 m2 Jaroslav Jambor a manželka Erika Jamborová 147,10 17.02.2016 neuvedené
2/2016/KZ kúpna zmluva na pozemok parc. č. 152/19 register C predaj pozemku parc. č. 152/19 register C o výmere 33 m2 Pavol Pacoň 485,43 05.03.2016 neuvedené

<< < 1 2 3 4 > >>