Detail zmluvy číslo "Dodatok č. 2 k zmluve 66200072 "

Číslo zmluvy Dodatok č. 2 k zmluve 66200072
Zmluvná strana 1 ENVI-GEOS Nitra. s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
Zmluvná strana 1 IČO 31434347
Zmluvná strana 2 Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 TOPOĽČANY
Zmluvná strana 2 IČO 00800023
Názov zmluvy Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
Predmet zmluvy Úprava cien za predaj druhotných surovín
Cena nezadaná
Mena EUR - euro
Dátum platnosti zmluvy 02.07.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 03.07.2012
Dátum účinnosti zmluvy 01.07.2012
Dátum ukončenia účinnosti zmluvy neurčito
Meno poverenej osoby Milan Štefkovič
Funkcia poverenej osoby starosta obce
Poznámka
Dokument zmluvy
Dokument Stiahnuť dokument zmluvy
Zmluva je dodatkom k zmluve č. 66200072
Faktúry k zmluve
Faktúra č. 2012000124
Faktúra č. 0000062012
Faktúra č. 2012000137