Detail zmluvy číslo "66200072"

Číslo zmluvy 66200072
Zmluvná strana 1 ENVI-GEOS Nitra. s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
Zmluvná strana 1 IČO 31434347
Zmluvná strana 2 Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 TOPOĽČANY
Zmluvná strana 2 IČO 00800023
Názov zmluvy Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
Predmet zmluvy Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Cena nezadaná
Mena EUR - euro
Dátum platnosti zmluvy 01.02.2012
Dátum zverejnenia zmluvy 02.02.2012
Dátum účinnosti zmluvy 01.02.2012
Dátum ukončenia účinnosti zmluvy neuvedené
Meno poverenej osoby Milan Štefkovič
Funkcia poverenej osoby starosta obce
Poznámka
Dokument zmluvy
Dokument Stiahnuť dokument zmluvy
Dodatky k zmluve
Dodatok č. Dodatok č. 2 k zmluve 66200072
Faktúry k zmluve
Faktúra č. 2012000107
Faktúra č. 2012000154
Faktúra č. 2012000169
Faktúra č. 2012000178