Objednávky

Vyhľadať:
Rok:
Prijatá/Odoslaná:
Suma: od €   do


<< < 1 2 3 > >>

Číslo Predmet Dodávateľ Objednávateľ Cena s DPH Dátum vyhotovenia
20/2012 prúdnica kombi, kľúč k podzemnému hydrantu, redukcia B/C, hydrantový nadstavec, hadica VEMACOM 2000,s.r.o.
Pivovarnícka 4
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
441,60 11.05.2012
21/2012 odvoz kontajnera JUVETO SK s.r.o.
Bernolákova 36
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
120,00 11.05.2012
22/2012 žľab BBX 1/33, žľab TBM 5/30 132 ks STAVEBNINY spol. s r. o.
Pod Kalváriou
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
330,77 28.05.2012
23/2012 odvoz kontajneru JUVETO SK s.r.o.
Bernolákova 36
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
120,00 18.06.2012
24/2012 kultúrny program na akcii VII. ročník Kultúrneho leta 2012 - hudobné vystúpenie ľudových piesní Mária Bagová
Tesáre 115
95621 Jacovce
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
200,00 19.06.2012
25/2012 jedálne kupóny 376 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
1148,14 13.07.2012
26/2012 odvoz kontajneru JUVETO SK s.r.o.
Bernolákova 36
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
120,00 23.07.2012
27/2012 cement 325 R, žľab BBX 1/33, TBM 5/30 126 ks STAVEBNINY spol. s r. o.
Pod Kalváriou
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
433,94 23.07.2012
28/2012 vytvorenie programu na zverejňovanie dokumentov, zmlúv, faktúr, objednávok Veronika Zemániková-BELINDA AGENCY
Veronika Zemániková
Velušovce 63
955 01 Velušovce
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
150,00 25.07.2012
29/2012 oprava verejného osvetlenia v obci Podhradie, montáž svietidiel v KD v Podhradí Jaroslav Božik
Brezová 431
956 21 Jacovce
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
116,04 15.08.2012
30/2012 preprava drevnej hmoty Godál Jozef
Podhradie č. 73
955 01 Podhradie č. 73
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
42,00 17.08.2012
31/2012 odvoz odpadu kontajner JUVETO SK s. r. o.
Bernolákova 36
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
120,00 17.08.2012
32/2012 žľaby TBM 5/30 150 ks STAVEBNINY spol. s r. o.
Pod Kalváriou
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
412,20 21.08.2012
332012 odvoz skla z obce Podhradie v množstve 2480 kg v mesiaci september 2012 Zberné suroviny a. s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
závod Topoľčany
Pod Kalváriou 1598
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
111,84 27.08.2012
34/2012 frézovaná drť 200 t. Regionálna správa a údržba ciest, a. s.
Pod Kalváriou 2003
955 87 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
11.09.2012
35/2012 školenie BOZP a PO pre zamestnancov obce Podhradie - 50j. 2.etapa Agentúra KEXO, s.r.o.
Stummerova 324/5
955 21 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
100,00 11.09.2012
36/2012 oprava plynového kotla na OcU Mgr. Miroslav Jánoš - MOS MaRT
Izát 176/17
95621 Kuzmice
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
25,99 21.09.2012
37/2012 žľaby TBM 5/30 30 ks STAVEBNINY spol. s r. o.
Pod Kalváriou
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
82,44 21.09.2012
38/2012 výroba a montáž prehliezok a hojdačiek Ďurček Emil
Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
119,00 24.09.2012
39/2012 vypracovanie znaleckého posudku na obecné parcely na Sokolíku Ing. Pavol Magdolen
súdny znalec
Veľké Kršteňany 154
95803
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
260,00 25.09.2012

<< < 1 2 3 > >>