Objednávky

Vyhľadať:
Rok:
Prijatá/Odoslaná:
Suma: od €   do


2 3 > >>

Číslo Predmet Dodávateľ Objednávateľ Cena s DPH Dátum vyhotovenia
1/2012 demontáž vianočného osvetlenia Jaroslav Božik
Brezová 431
956 21 Jacovce
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
106,14 02.01.2012
2/2012 odvoz kontajnera JUVETO SK s.r.o.
Bernolákova 36
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
120,00 09.01.2012
3/2012 odpratávanie snehu a úprava ciest v dňoch 27. a 28. 01. 2012 Štefan Helbich
Ťažba dreva
Podhradie 90
955 01
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
120,00 26.01.2012
4/2012 kancelárske kreslo METRO Cash and Carry s.r.o.
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
Prevádzka: Hlohovecká cesta 11/332
94901 Nitra
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
90,00 23.02.2012
5/2012 vitrína jednokrídlová Josef Eckhardt-AMEJ
Mateja Bela 4662/14
92101 Piešťany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
130,56 23.02.2012
6/2012 posyp miestnych komunikácií v obci Podhradie Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany, a.s.
Pod kalváriou 2003
95587 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
122,56 23.02.2012
7/2012 KEO uzávierka 22.02.2012 AGRIS Slovakia spol. s r. o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
30,00 26.02.2012
8/2012 odvoz skla z obce Podhradie Zberné suroviny a.s.
Kragujevská 3
010 12 Žilina
závod Topoľčany
Pod Kalváriou 1598
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
48,96 19.03.2012
9/2012 výmena zamrznutého vodomeru Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
76,15 03.04.2012
10/2012 notebook ASUS + Windows 7, balík Microsoft Office Bohumil Ondruška Ing. GEOTOP
Brezová 2500/78
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
525,00 03.04.2012
11/2012 odvoz veľkoobjemného kontajnera JUVETO SK s.r.o.
Bernolákova 36
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
120,00 03.04.2012
12/2012 jedálne kupóny 558 ks LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
1700,69 10.04.2012
13/2012 WRT120N home router Axalnet s.r.o.
P. Mudroňa 2
955 01 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
72,00 05.04.2012
1a/2012 odpratávanie snehu za mesiace január a február 2012 Godál Jozef
Podhradie 73
955 01 Podhradie
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
17 € na hodinu 02.01.2012
14/2012 oprava miestneho rozhlasu v obci Podhradie Vladimír Remeň
Nitrianska Streda 19
95616
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
30,00 16.04.2012
15/2012 spomaľovací prah, spojovací materiál STOMON s.r.o.
T. Vansovej 24
94059 Nové Zámky
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
227,62 18.04.2012
16/2012 školenie zamestnancov obce BOZP a požiarnej bezpečnosti Agentúra KEXO s.r.o.
Stummerova 324/5
955 21 Topoľčany
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
130,00 18.04.2012
17/2012 dopravné značky k spomaľovaciemu prahu, stĺpiky, objimky STOMON s.r.o.
T. Vansovej 24
940 59 Nové Zámky
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
129,60 11.05.2012
18/2012 pingpongový stôl, stolnotenisové loptičky, stolnotenisové rakety DUVLAN s.r.o.
Textilná 5/897
95701 Bánovce nad Bebravou 1
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
239,90 11.05.2012
19/2012 oprava verejného osvetlenia v obci Podhradie Jaroslav Božik
Brezová 431
956 21 Jacovce
Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
176,16 11.05.2012

2 3 > >>