Verejné obstarávanie 2016

Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016