Zasadnutia obecného zastupiteľstva 2011

Zápisnica 1/2011.doc (61,4kB)
Zápisnica 2/2011.doc (59,9kB)
Zápisnica 3/2011.doc (47,6kB)
Zápisnica 4/2011.doc (46kB)
Zápisnica 5/2011.pdf (70kB)

Uznesenie 1/2011.doc (34,8kB)
Uznesenie 2/2011.doc (32,7kB)
Uznesenie 3/2011.doc (30,7kB)
Uznesenie 4/2011.doc (31,7kB)
Uznesenie 5/2011.pdf (53kB)