Inventarizácia rok 2012

Príkaz na vykonanie inventarizácie rok 2012

Správa z inventarizácie rok 2012

Inventarizačný súpis rok 2012

Inventarizačný zápis rok 2012

Inventarizačný zápis školenie rok 2012