Obchodná verejná súťaž v roku 2013

Zápisnica z posúdenia predložených návrhov žiadostí o zakúpenie pozemku zo dňa 09. 08. 2013