Obchodná verejná súťaž v roku 2012

Zápisnica z posúdenia predložených návrhov žiadostí o zakúpenie pozemku zo dňa 19. 11. 2012