Zasadnutia 2013

 

Zápisnica č. 1/2013 z 1. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 01. 02. 2013
Uznesenie č. 1/2013 z 1. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 01. 02. 2013

Zápisnica č. 2/2013 z 2. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 21. 04. 2013
Uznesenie č. 2/2013 z 2. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 21. 04. 2013

Zápisnica č. 3/2013 z 3. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 12. 07. 2013
Uznesenie č. 3/2013 z 3. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 12. 07. 2013

Zápisnica č. 4/2013 zo 4. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 26. 09. 2013
Uznesenie č. 4/2013 zo 4. zasadnutia OcZ v Podhradí zo dňa 26. 09. 2013