Rozpočet obce rok 2013

Rozpočtový harmonogram obce Podhradie pre rok 2013

Programový rozpočet obce Podhradie na roky 2013,2014,2015

Rozpočet na roky 2013,2014,2015

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2015