Program rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Podhradie na obdobie rokov 2004 až 2010.pdf (640kB)