Inventarizácia obce za rok 2011


Inventarizačný zápis školenia za rok 2011

Inventarizačný príkaz za rok 2011


Inventarizačný zápis za rok 2011

Správa z inventarizácie za rok 2011

Inventarizačný súpis za rok 2011