Starosta

Meno, priezvisko: Milan Štefkovič

Bydlisko: Podhradie 60

Vek: 57 rokov

Kandidoval za: Kresťanskodemokratické hnutie

Kontakt: 0905 322 654

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce.