Obecná kronika v roku 2010


Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2010


Rok 2010 sa niesol v znamení komunálnych volieb a volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Obce mali málo peňazí na svoj rozvoj v dôsledku finančnej krízy. Na Slovensku vyčíňajú povodne, daždivé  počasie ničí úrodu i obyvateľom v obci Podhradie. Vo februári bol spustený vlek v obci, čo prilákalo turistov, keďže hrad je i v tomto roku  kvôli rekonštrukčným prácam zatvorený.

30.04. sa tradične ako každý rok v obci staval máj.
15.05. sa konal výstup na Javorinu, kde sa krstila rozhľadňa. Zúčastnili sa starostovia okolitých obcí a členovia SOTDUMu: Zoltán Bajzík, Jozefína Paulovičová, Imrich Hermann, Peter Mojžiš, Peter Vaňo, Peter Gerhát, Jozef Mokoš, Ivan Hubinský, Ján Páleník, Ľubomír Paulovič, Viera Uhlárová, František Božik, poslanci NRSR Tibor Glenda a Pavol Goga, kňazi: Milan Zaujec, Jozef Lehocký a veľa nadšencov z okolitých dedín i turisti. Program spestrili hudbou, spevom a vtipmi skupiny: folklórny súbor Šumiac, folklórna skupina zo Zlatník.

13.06. Vysvätenie sochy Panny Márie na Vlčej Jame vykonal pán farár Jozef Lehocký. Podstavec k soche vyrobil z dubového dreva Marián Božik s.č.64 a osadil ho spolu s Borisom Helbichom s.č. 183, Vladimírom Štefkovičom, s. č. 84, Jánom Jamborom, mladším, s. č. 28.
21.07. Osadili kríž na Drahach spoluobčania: Oľga Stanková s.č. 169, Pavol Štefkovič s.č. 71, František Božik s.č. 122 a Jozef Stanko ml. s.č.169.
04.07. bola prvá svätá omša s novým kňazom Martinom Nízlom, ktorého občania obce Podhradie vrelo privítali.

19.01.2010 vznikol požiar na s.č. 119 Jozefovi Göndöčovi zhorela sklárska dielňa a dvojgaráž. Zasahovali hasiči z Topoľčian. Požiar hasili od 14.00 do 19.00 hodiny.
Zo dňa 29.10. na 30.10. zhorel rodinný dom s.č.11 Ing. Milana Urbanca. Príčinou požiaru je možné podpaľačstvo. Hasiť prišli až tri hasičské vozidlá, jedno z Nitry. Požiar odvysielali i televízie JOJ a Markíza.

10.7.2010 sa uskutočnil V. ročník Kultúrneho leta
Oslavy začali slávnostnou svätou omšou o 14.30 v kostole Premenenia Pána v Podhradí.
Po 15 – tej hodine pokračovalo zábavné popoludnie na nádvorí pred Kultúrnym domom v Podhradí. Sprievodné hry pre deti organizovali dobrovoľníci z Informačného centra mladých Topoľčany. Do nálady hrala hudobná skupina SONET a nechýbala ani tombola s cenami. Počasie počas akcie bolo horúce. Účasťou to bol slabý ročník Kultúrneho leta.

V roku 2010 sa uskutočnili nasledovné voľby:
12.06.2010 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, počet zapísaných voličov v obci Podhradie 248, účasť 146 voličov to je 58,87%.
18.09.2010 Referendum, počet zapísaných voličov v obci Podhradie 246, účasť 32 voličov to je 13,01%
27.11.2010 Komunálne voľby, počet zapísaných voličov v obci Podhradie 242, účasť 181 voličov to je 74,79%. Za starostu bol zvolený Milan Štefkovič, ktorý zároveň získal aj najviac hlasov ako poslanec v obecnom zastupiteľstve. Nové zloženie obecného zastupiteľstva tvoria:
Ján Jambor za politickú stranu Kresťanskodemokratické hnutie
Štefan Helbich za politickú stranu SMER – sociálna demokracia
Peter Božik za politickú stranu SMER – sociálna demokracia
Marek Chmelár za politickú stranu Kresťanskodemokratické hnutie
Ján Geschwandtner za politickú stranu SMER – sociálna demokracia

11.11. 2010 sa v kultúrnom dome na Podhradí konalo stretnutie seniorov. Toto stretnutie nespestrilo vystúpenie deti zo základnej školy v Závade.
06.12. potešil najmladších obyvateľov Podhradia príchod Mikuláša. Stretnutie detí s Mikulášom sa konalo v zasadačke obecného úradu.

V roku 2010 boli vydané:
Stavebné povolenie: Marián Paluš, Budovateľská 588/28, Prašice.
Búracie povolenie: Jozef Göndöč, Palkovičova 2833/8, Topoľčany na rozostavaný rodinný dom.
Kolaudačné rozhodnutie: 
- SOTDUM, kolaudácia rozhľadne na Javorine
-  Obec Podhradie, zveľaďovanie verejných priestranstiev
Pridelenie súpisného čísla: Ladislav Štefkovič, Jurkoviča, Topoľčany, určenie  s.č. 125

Zrušený prechodný pobyt na Podhradí:
1.  Michaela Škvarková        od 08.06.2010 z s.č. 54

Príhlásení na prechodný pobyt na Podhradí:

1.  Emília Lobodášová         od 16.09.2010 na s.č. 29

Prihlásení občania na trvalý pobyt na Podhradí:
1.  Michaela Škvarková        od 08.06.2010 s.č. 54
2.  Simon Škvarka                od 23.07.2010 na s.č. 54
3.  Dušan Bajzík                   od 26.08.2010 na s.č. 110
4.  Vivien Anna Beňová       od 24.09.2010 na s.č. 22
5.  Jana Kišacová                od 03.12.2010 na s.č. 96

Odhlásení z trvalého pobytu:
1.  Igor Milata                       od 15.01.2010 do Veľkých Ripňan
2.  Miriam Pavlovičová        od 20.01.2010 do Hruboňova
3.  Dagmar Kajanová         od 02.02.2010 do Jacoviec
4.  Marek Jágrik                   od 02.02.2010 do Jacoviec
5.  Ondrej Číž                      od 05.05.2010 do Prašíc – domov dôchodcov
6.  Oľga Vozníková             od 05.05.2010 do Prašíc – domov dôchodcov
7.  Miroslava Bajzíková      od 02.09.2010 do Biskupovej
8.  Martin Sucháň               od 20.09.2010 do Topoľčian
9.  Jakub Sucháň               od 07.09.2010 do Topoľčian
10. Petra Sucháňová         od 07.09.2010 do Topoľčian
11. Ema Sucháňová          od 07.09.2010 do Topoľčian
12. Zdenka Okšová            od 27.09.2010 do Prašíc
13. Ing. Milan Urbanec      od 29.11.2010 do Topoľčian

V roku 2010 zomreli ôsmi naši spoluobčania:
1.  Ambróz Božik                 Podhradie s.č. 128 zomrel 28.04.2010
2.  Gizela Pavlovičová        Podhradie s.č. 114 zomrela 09.05.2010
3.  Gizela Novotná              Podhradie s.č. 150 zomrela 10.05.2010
4.  Anna Štefkovičová         Podhradie s.č.82 zomrela 23.05.2010
5.  Matej Novotný                Podhradie s.č. 150 zomrel 07.07.2010
6.  Matej Kišac                    Podhradie s.č. 124 zomrel 08.11.2010
7.  Jozef Sucháň                 Podhradie s.č. 138 zomrel 15.12.2010
8.  Imrich Božik                   Podhradie s.č. 18 zomrel 28.12.2010

V roku 2010 sa narodil:
1.  Štefan Helbich            Podhradie s.č. 90  narodený 17.10.2010 v Topoľčanoch

Manželstvo uzavreli:
1.  Jaroslav Škvarka z Podhradia s.č. 54 a Katarína Mišutová z Nitry, sobáš sa konal v Nitre dňa 19.06.2010.
2.  Zdenka Geschwandtnerová z Podhradia s.č. 166 a Roman Okša z Prašíc, sobáš sa konal dňa 25.09.2010 v Podhradí.

Zmena trvalého pobytu v rámci našej obce:
1.  Josef Bihary                  z Podhradie s.č. 115 na Podhradie
2.  Jozef Bihary                   z Podhradie s.č. 115 na Podhradie
3.  Samuel Bihary              z Podhradie s.č. 115 na Podhradie
4.  Denisa Biharyová        z Podhradie s.č. 115 na Podhradie
5.  Zuzana Biharyová        z Podhradie s.č. 115 na Podhradie
6.  Nikola Hunková            z Podhradie s.č. 115 na Podhradie

Počet obyvateľov k 31.12.2010 bol 298.


Zapísala Ing. Zuzana Stanková.