Obecná kronika rok 2008

Návrh zápisu do obecnej kroniky za rok 2008

Rok 2008 sa začal v obci Podhradie bez spoločných osláv pri vatre.

19.04.2008 o 12:00 hodine sa na hradnej veži kamenného hradu nad obcou Podhradie konala prezentácia knihy Topoľčiansky hrad Podhradský hrad, ktorú napísal Ing. Marián Vargic.
Prezentáciu knihy sprevádzal nasledovný program:
Príhovor historika PhDr. Pavla Dvořáka, ktorý knihu Topoľčiansky hrad Podhradský hrad pokrstil črepinami, ktoré sa vykopali v okolí hradu. Nasledovalo vystúpenie spolkov HEREDITAS PATRUM, MUSICANTICA a študenti UNILÁNIE z Nitry zahrali divadelnú hru „SMUTNÝ VŔŠOK“. Počas prezentácie sa predávali knihy Topoľčiansky hrad Podhradský hrad a taktiež knihy PhDr. Pavla Dvořáka, ktorý prišiel aj so svojou manželkou. Ďalší zúčastnení: viceprimátor mesta Topoľčany Ján Emila, predseda RPD Závada pán Milan Pavlov, starosta obce Jacovce Imrich Herman,  starosta obce Závada Zoltán Bajzík, PaedDr. Ladislav Spišiak, ktorý napísal hru Smutný vŕšok, poslanci Obecného zastupiteľstva Podhradie a ďalší hostia.

30.04.2008 napriek rozpršanému počasiu sa konalo tradičné stavanie mája. Máj pomáhali stavať občania: Karol Macko, Štefan Helbich, Boris Helbich, Marián Božik, Ján Jambor, Jozef Stanko ml., Stanislav Ondruška, Miroslav Mik, František Božik. Máj zdobila Monika Onrušková. 

15.05.2008 bol v obci Podhradie na neoficiálnej návšteve arcibiskup Ján Sokol.

V roku 2008 sa urobili tieto rekonštrukcie na Obecnom úrade: zateplenie, nové sociálne zariadenia pre ženy, prerobila sa kuchyňa a dokúpili sa nové spotrebiče. Urobila sa dlažba okolo Obecného úradu.

V mesiaci máj bol v miestnom kostole vymaľovaný hlavný obraz, maľoval ho maliar Marián Švec a financoval ho vdp. Marek Božik. Kríž a ambón zhotovil Miroslav Beňo.
V novembri bol v kostole  umiestnený nový obetný stôl. Obetný stôl zhotovil Albín Okša. Bol zaplatený z milodarov veriacich.
V kostole pribudol číselník, ozvučenie, dve sochy a dva korpusy, jeden pred kostolom a druhy vnútri. Všetko bolo financované z milodarov veriacich z Podhradia.

V piatok 30.05.2008 Medzinárodny deň detí. Do obce prišlo asi tristo detí zo Základných škôl: Prašice, Tvrdomestice a Závada. Predstavenie pre ne tvorila historická hra Smutný vŕšok – legenda o Topoľčianskom hrade, ktorej  autorom je PaedDr. Ladislav Spišiak, ktorý zložil aj texty piesni, ktoré v hre odzneli. Hudbu zložil: Mgr. Róbert Žilík. Hru predviedli deti z UNILANIE.

12.07.2008 otvorenie Letnej turistickej sezóny v priestoroch nádvoria kamenného hradu
nad obcou.
Program osláv bol nasledovný:
14:30 sprievod  od obecného úradu na hradné nádvorie;
15:00 slávnostná svätá omša;
16:00 otvorenie turistickej sezóny prestrihnutím stuhy;
-    Zahrala SKEREŠOVANKA, obycká dychovka;
-    vystúpili mažoretky, skupina TOSUMA z Topoľčian;
-    hudobná skupina MUSICANTICA z Mojmíroviec v dobových kostýmoch predstavila starú hudbu;
-    Dobový spolok HEREDITAS PATRUM predviedol ukážku šermiarskeho bojového umenia, pre deti zorganizovali rôzne akcie a súťaže;
-    Študenti UNILÁNIE  z Nitry zahrali divadelnú hru „SMUTNÝ VŔŠOK“
-    Predviedla sa ukážka remesiel a ľudovoumeleckej tvorby, napríklad umelecká výzdoba zbraní a nožov, umelecké kováčstvo, výroba kožených opaskov a mosadzných praciek, rezbárstvo a  paličkovaná čipka;
-    V priestoroch nádvoria horného hradu boli vystavené obrazy a fotky s témou: „Spomienka na Stummerovcov“
-    Na hradnej veži bola expozícia o minulosti hradu;
-    Predviedla sa hudobná skupina DUKÁT z Topoľčian;
-    Program zavŕšila o 21:00 nočná vatra.
Na akciu sponzorsky prispeli: Nitriansky samosprávny kraj, Obec Podhradie, Mesto Topoľčany, Marek Chmelár, Poľovné združenie Vinohrady Závada, Peter Michalka.

Koncom mesiaca jún sa urobila na žiadosť občanov autobusová zástavka pod Sokolíkom.

13.07.2008 na 14.07.2008 zhorel dom číslo 37 Svetlákovej Amálie.

22.08.2008 obec navštívila francúzska delegácia: Yves Rome a Andre Vantomme a sprevádzali ich: Milan Belica – predseda Vyššieho územného celku, Ján Vančo – pracovník Vyššieho územného celku, Emil Paliatka – pracovník Vyššieho územného celku, Jozef Vančo - prednosta Obvodného úradu Topoľčany, Karol Gerhát – poslanec Vyššieho územného celku, Peter Baláž – primátor mesta Topoľčany. Dôvodom návštevy bola záchrana  Topoľčianského hradu.

Stretnutie dôchodcov sa konalo netradične v mesiaci december. Vianočne vystúpenie predviedli deti zo Základnej školy Závada pod vedením svojich pedagógov. Na stretnutí starosta obce František Božik informoval dôchodcov o zavedení eura v roku 2009.

V športovej činnosti reprezentoval našu obec Michal Božik Podhradie č.d.130, hral futbal za Obecný športový klub Závada.

V roku 2008 zomreli piati naši spoluobčania:
1.  Augustin Rešetka          Podhradie č.d. 1, zomrel 24.01.2008
2.  Štefánia Smutná            Podhradie č.d.132, zomrela 01.05.2008
3.  Emília Chlapovičová     Podhradie č.d. 104, zomrela 10.06.2008
4.  Jozef  Štefkovič               Podhradie č.d. 2, zomrel 23.09.2008
5.  Mária Stanková               Podhradie č.d. 93, zomrela 23.12.2008

Narodili sa tieto deti:
1.  Sarah Gregorová    29.01.2008  Podhradie č.d. 109
2.  Martin Číž                 20.02.2008  Podhradie č.d. 44
3.  Lenka Petrušová    17.05.2008  Podhradie č.d.117

V roku 2008 uzavreli v našej obci manželstvo Pavol Božik Podhradie č.d.123 a Martina Božiková Podhradie č.d.130. Sobáš sa konal dňa 23.08.2008 v miestnom kostole.

Prihlásení občania na trvalý pobyt na Podhradí:
1.  Roman Smutný                od 25.03.2008 na č.d.82
2.  Milan Kišac                       od 26.03.2008 na č.d.96
3.  Štefan Božik                      od 30.04.2008 na č.d.81
4.  Iveta Božiková                   od 30.04.2008 na č.d.81
5.  Michal Hujac                     od 02.05.2008 na č.d.81
6.  Zuzana Hujacová             od 02.05.2008 na č.d.81
7.  Monika Hujacová             od 02.05.2008 na č.d.81
8.  Milan Rodina                    od 28.05.2008 na č.d.81
9.  Milan Štefkovič                 od 29.07.2008 na č.d.60
10. Iveta Šubová                   od 04.08.2008 na č.d.16
11. Ján Šuba                         od 04.08.2008 na č.d.16
12. Denis Šuba                     od 04.08.2008 na č.d.16
13. Valéria Chmelárová       od 30.12.2008 na č.d.112
14. Tatiana Chmelárová       od 30.12.2008 na č.d.112

Odhlásení z trvalého pobytu:
1.  Sylvia Michalková               od 11.03.2008 do Prašíc
2.  Michal Michalka                  od 11.03.2008 do Prašíc
3.  Marek Božik                         od 18.11.2008 do Obíc   

Zmena trvalého pobytu v rámci našej obce:
1.  Martin Číž                                  z č.d. 161 na č.d. 44
2.  Michaela Čížová                      z č.d. 161 na č.d. 44
3.  Martin Číž, ml.                          z č.d. 161 na č.d. 44
4.  Martina Božiková                     z č.d. 130 na č.d.123

Počet obyvateľov k 31.12.2008 bol 311.

Zapísala Zuzana Stanková.