Rozpočet obce rok 2012

Programový rozpočet obce Podhradie I.pdf (162kB)
Rozpočet program I.xls (56kB)

Rozpočtový harmonogram obce pre rok 2012.pdf (86kB)

Programový rozpočet III na rok 2012.xls (113kB)
Programový rozpočet III na rok 2013.xls (113kB)
Programový rozpočet III na rok 2014.xls (113kB)

Úprava rozpočtu OcZ č. 1 rok 2012

Úprava rozpočtu OcZ č. 2 rok 2012

Úprava rozpočtu prostriedky ŠR č. 1 rok 2012
Úprava rozpočtu prostriedky ŠR č. 2 rok 2012

Úprava rozpočtu prostriedky ŠR č. 3 rok 2012

Úprava rozpočtu prostriedky ŠR č. 4 rok 2012

Úprava rozpočtu prostriedky ŠR č. 5 rok 2012

Úprava rozpočtu starostom č. 1 rok 2012
Úprava rozpočtu starostom č. 2 rok 2012
Úprava rozpočtu starostom č. 3 rok 2012

Úprava rozpočtu starostom č. 4 rok 2012

Úprava rozpočtu starostom č. 5 rok 2012

Úprava rozpočtu starostom č. 6 rok 2012

Monitorovacia správa 2012

Hodnotiaca správa 2012