Komisie obecného zastupiteľstva

Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podhradí, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2014, boli zriadených 5  komisií OcZ:

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Ján Bajzík (KDH)
členovia: Jozef Godál(KDH), Ján Jambor (KDH)

Komisia na prejednávanie sťažností:

predseda: Jozef Godál (KDH)
členovia: Ján Bajzík (KDH), Ján Jambor (KDH)

Mandátová komisia:

Predseda: Ján Jambor                                                                                                                                                                                                        členovia: Jozef Godál, Ján Bajzík

Kultúrna komisia:

predseda: Ján Bajzík
členovia: Iveta Božiková, Anastázia Obdržálová,  Alžbeta Štefkovičová, Podhradie 151, Eva Macková, Irena Helbichová, Elena Stanková, Eva Bajzíková,

Obecná povodňová komisia:

predseda: Milan Štefkovič, starosta obce
podpredseda: Ján Jambor                                                                                                                                                                                           vedúci technického štábu: Jozef Godál, Podhradie 73
členovia: Peter Božik, Gejza Bajzík, Dušan Bajzík