Zasadnutia obecného zastupiteľstva 2012

Uznesenie z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zápisnica z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zápisnica z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zápisnica z tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zápisnica zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zápisnica z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva