Tretí sektor

Politické strany

V obci sa nachádzajú kluby politických strán. Organizačne patria pod Topoľčany.

Združenia

ZDRUŽENIE BÝVALÝCH URBÁRNIKOV, KOMPOSESORÁTNIKOV A SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV LESOV OBCE PODHRADIE
Predseda združenia: Ing. Mário Pätoprstý, PhD. telefón: 0905 226 818

Obchodná verejná súťaž na ťažbu dreva