Duchovný život

Obec Podhradie patrí pod rímskokato lícku farnosť Závada, ktorá má okrem Podhradia filiálku aj v obci Velušovce. K rímskokatolíckej viere sa vo farnosti hlási 1400 občanov, z toho 627 v Závade (vrátane farníkov v osade Záhrady), 501 vo Velušovciach a 272 v  Podhradí.Rímskokatolícky farský úrad Sv. Michala Archanjela v Závade, kňazom farnosti je Mgr. Martin Nízl

Kostol v obci Podhradie

Liturgický poriadok

Sväté omše sa v obci Podhradie konajú v nedeľu o 8,00 h., v pondelok a sviatky mimo nedeľu o 17,00 h.

Kaplnka pred a po rekonštrukcii v roku 2007, kaplnka je zasvätená Ružencovej Panne Márii

Sochy svätých v kaplnke