Dom ľudovej kultúry


Obec v spolupráci s ďalšími partnermi pripravuje realizáciu projektu Domu ľudovej kultúry, ktorý chce otvoriť v budove bývalej obecnej garáže pri cintoríne. Budova v minulosti slúžila aj ako kultúrny dom a miestna škola.