Ukážka z prírastkovej knihy miestnej knižnice

Knižnica

Obecná knižnica sa nachádza na obecnom úrade a je otvorená verejnosti v piatok v čase 16.00 - 18.00 h. V júli 2006 knižničný fond obsahoval 2166 exemplárov.

Ukážka z prírastkovej knihy miestnej knižnice