Verejné inštitúcie

Školstvo

 

V obci nie sú žiadne školské zariadenia. Deti navštevujú MŠ hlavne v obciach Závada, Prašice a v Topoľčanoch, základnú školu navštevujú v obciach  Prašice, Jacovce a v meste Topoľčany. Podľa zákona štát hradí cestovné tým žiakom, ktorí dochádzajú do ZŠ v Prašiciach.

 

 

Zdravotníctvo

V obci nie je ambulancia ani pohotovosť. Najbližšia ambulancia sa nachádza v obci Prašice na ulici 1. mája:

 

MUDr. Igor Hupka - všeobecný lekár
MUDr. Miriam Chmelárová - detské oddelenie
MUDr. Miroslava Mikušová - zubná ambulancia
Mgr. Ján Grznár - lekáreň

Polícia

V obci sa nenachádza policajná stanica. Najbližšia stanica je v obci Prašice na ulici 1. mája a v meste Topoľčany.

 

Hasiči

V obci sa nachádza dobrovoľný hasičský zbor. Hasičská stanica sa v obci nenachádza, v prípade mimoriadnej udalosti zasahuje Hasičský zbor Topoľčany.

 

Pošta

V obci sa nenachádza pošta. Do obce pravidelne dochádza pojazdná pošta, ktorá je k dispozícii občanom každý pracovný deň v čase od 11.30 do 13.00 v centre obce na parkovisku pred COOP Jednota.

Pojazdná pošta Pon - Pia, 11.30 - 13.00 h.