História obce

Obec Podhradie, aj kvôli svojej polohe v blízkosti Topoľčianskeho hradu, má históriu bohatú na zaujímavé udalosti. Vďaka úsiliu historikov a šikovnosti rodákov Vám môžeme predstaviť jej najpodstatnejšie kapitoly.

Štruktúra jednotlivých kapitol zodpovedá tradičnému deleniu v rámci dejín Slovenska, ale čiastočne je zohľadnený aj špecifický vývoj obce a regionálne dejiny oblasti stredného Ponitria.

 

Praveké a včasnostredoveké dejiny
Podhradie od prvej písomnej zmienky po koniec stredoveku
Novoveké dejiny obce
Dejiny obce v rokoch 1848-1914
I.svetová vojna a medzivojnové obdobie
Podhradie počas II. Svetovej vojny a SNP
Povojnové obdobie do roku 1992
Obdobie po vzniku Slovenskej republiky