Faktúry

Vyhľadať:
Rok:
Prijatá/Odoslaná:
Suma: od €   do


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Číslo Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dátum doručenia faktúry
2012000116 odvoz odpadu kontajner 23.08.2012 JUVETO SK s.r.o.
Bernolákova 36
955 01 Topoľčany
120,00 05.09.2012
2012000117 elektricka energia VO september Energetické Centrum a. s.
Sartorisova 10
821 08 Bratislava
140,00 02.07.2012
2012000118 elektricka energia DS september Energetické centrum a. s.
Sartorisova 10
821 08 Bratislava
20,00 02.07.2012
2012000119 elektricka energia OcU september Energetické Centrum a. s.
Sartorisova 10
821 08 Bratislava
60,00 02.07.2012
2012000120 tlačiareň, kopírka, skener PHILIPS METRO Cash and Carry SR s. r. o.
Senecká cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji
prevádzka: Hlohovecká cesta 11/332
949 01 Nitra
89,99 05.09.2012
2012000121 žľaby TBM 5/30 150 ks STAVEBNINY spol. s r. o.
Pod Kalváriou
955 01 Topoľčany
412,20 07.09.2012
2012000122 opatrovateľská služba za august 2012 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ
Pribinová 14
955 01 Topoľčany
121,39 10.09.2012
2012000123 odvoz skla z obce Podhradie v množstve 2480 kg v mesiaci september 2012 Zberné suroviny a. s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
závod Topoľčany
Pod Kalváriou 1598
955 01 Topoľčany
111,84 10.09.2012
2012000124 zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad dňa 13.08.2012 ENVI-GEOS Nitra, s. r. o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
159,17 11.09.2012
0000062012 odber druhotných surovín - plastov 07.08.2012 0,18 t. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
9,00 neuvedené
2012000125 školenie zamestnancov Obce Podhadie z požiarnej ochrany a bezpečnosti pri práci Agentúra KEXO, s.r.o.
Stummerova 324/5
955 21 Topoľčany
100,00 14.09.2012
2012000126 mesačný poplatok telefónne hovory Orange mobil 15.09.2012 - 14.10.2012 Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
47,50 19.09.2012
2012000127 mesačný poplatok telefónne hovory Orange pevná linka 15.09.2012-14.10.2012 Orange Slovensko, a. s
Metodova 8
821 08 Bratislava
23,15 19.09.2012
2012000128 oprava plynového kotla na OcU Mgr. Miroslav Jánoš - MOS MaRT
Izát 176/17
95621 Kuzmice
25,99 01.10.2012
2012000129 elektrická energia VO október 2012 Energetické Centrum a. s.
Sartorisova 10
82108 Bratislava
140,00 02.07.2012
2012000130 elektrická energia OcU október 2012 Energetické Centrum a. s
Sartorisova 10
82108 Bratislava
60,00 02.07.2012
2012000131 elektrická energia DS október 2012 Energetické Centrum a. s.
Sartorisova 10
82108 Bratislava
20,00 02.07.2012
2012000132 zemný plyn október 2012 RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
205,00 04.10.2012
2012000133 žľaby TBM 5/30 30 ks STAVEBNINY spol. s r. o.
Pod Kalváriou
955 01 Topoľčany
82,44 04.10.2012
2012000134 vodné KD 5 m3 od 01.09.-27.09.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocnetrálou 4
949 01 Nitra
Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
6,31 11.10.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>