Faktúry

Vyhľadať:
Rok:
Prijatá/Odoslaná:
Suma: od €   do


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Číslo Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dátum doručenia faktúry
2012000101 zemný plyn august 2012 RWE Gas Slovensko s.r.o.
Mlynská 31
04291 Košice
227,00 06.08.2012
2012000102 elektricka energia VO august 2012 Energetické Centrum a.s.
Sartorisova 10
82108 Bratislava
140,00 02.07.2012
2012000103 elektricka energia OcU august 2012 Energetické Centrum a.s.
Sartorisova 10
82108 Bratislava
60,00 02.07.2012
2012000104 elektricka energia DS august 2012 Energetické Centrum a. s.
Sartorisova 10
82108 Bratislava
20,00 02.07.2012
2012000105 opatrovateľská služba 07/2012 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ
Pribinová 14
955 01 Topoľčany
121,39 07.08.2012
2012000106 cement 325 R, žľab BBX 1/33, TMB 5/30 126 ks STAVEBNINY spol. s r. o.
Pod Kalváriou
955 01 Topoľčany
433,94 08.08.2012
2012000107 zneškodnenie odpadu (skládka), zákonný poplatok obci, výsyp nádoby 110 l(odvoz) 16.07.2012 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Korytovská 20
95141 Lužianky
179,17 09.08.2012
2012000108 vodné OcU 01.07.-27.07.2012 8 m3 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
10,09 10.08.2012
2012000109 vytvorenie programu na zverejňovanie dokumentov, zmlúv, faktúr Veronika Zemániková-BELINDA AGENCY
Veronika Zemániková
Velušovce 63
955 01 Velušovce
150,00 16.08.2012
0000012012 2 ks 110 l. nádoby Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
46,00 neuvedené
0000022012 odber druhotných surovín - plastov Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
3,00 neuvedené
0000032012 odber druhotných suroívn - plastov Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
2,70 neuvedené
0000042012 na základe zmluvy uzatvorenej dňa 24.09.2007 nájom nehnuteľnosti Topoľčianskeho hradu na rok 2012 Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
3319,39 neuvedené
0000052012 odber druhotných surovín - plastov Obec Podhradie
Obecný úrad 91
955 01 Topoľčany
4,50 neuvedené
2012000110 mesačný poplatok 15.08.-14.09.2012 Orange pevna linka Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
82108 Bratislava
11,65 20.08.2012
2012000111 mesačný poplatok 15.08.-14.09.2012 Orange mobil Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
66,06 20.08.2012
2012000112 finančný spravodajca ročník 2013 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
19,98 22.08.2012
2012000113 predĺženie registrácie domémy 13.09.2012-12.09.2013 WehHouse, s. r. o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
14,75 31.08.2012
2012000114 oprava verejného osvetlenia v obci Podhradie a montáž svietidiel v kultúrnom dome Jaroslav Božik
Brezová 431
956 21 Jacovce
116,04 31.08.2012
2012000115 preprava drevnej hmoty 6m3 Godál Jozef
Podhradie č. 73
955 01 Podhradie č. 73
42,00 03.09.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>