Faktúry

Vyhľadať:
Rok:
Prijatá/Odoslaná:
Suma: od €   do


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Číslo Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dátum doručenia faktúry
2012000021 vitrína jednokrídl.exteriérová Josef Eckhardt - AMEJ
Mateja Bela 4662/14
921 01 Piešťany
130,56 27.02.2012
2012000022 príručka účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2012 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
Farská 7
949 01 Nitra
21,00 27.02.2012
2012000023 doplatok pre KEO WIN majetok KEO, s.r.o.
Poľná
99106 Záhorce
23,88 29.02.2012
2012000024 záloha plyn 03/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
346,00 02.03.2012
2012000025 opatrovateľská služba 2/2012 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ
Pribinová 14
955 01 Topoľčany
121,39 05.03.2012
2012000026 občerstvenie pre volebnú komisiu voľby do NRSR METRO Cash and Carry SR s. r. o.
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
prevádzka: Hlohovecká cesta11/332
94901 Nitra
30,68 05.03.2012
2012000027 USB disk voľby do NRSR METRO Cash and Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
prevádzka: Hlohovecká cesta 11/332
94901 Nitra
14,38 05.03.2012
2012000028 príspevok na stravu pre deti z obce za 02/2012 Základná škola s materskou školou
Ul. 1. mája 144
95622 Prašice
6,63 06.03.2012
2012000029 skládkovanie odpadu na Skládke v Bojnej od 16.-29.02.2012 Skládka komunálneho odpadu Bojná,s.r.o.
Obecný úrad 201
95601 Bojná
70,79 06.03.2012
2012000030 doplatok KEO WIN register pozemkov KEO, s. r. o.
Poľná
99106 Záhorce
23,88 06.03.2012
2012000031 práce prevedené pri posype miestnych komunikácií - posyp zmiešaným materiálom Regionálna správa a údržba ciest Topoľčany a. s.
Pod Kalváriou 2003
955 87 Topoľčany
122,56 06.03.2012
2012000032 KEO uzávierka roka 22.02.2012 AGRIS SLOVAKIA, spol. s r. o.
Rázusova 7
949 01 Nitra
30,00 06.03.2012
2012000033 vodné KD 27.01.-27.02.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 01 Nitra
Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
10,09 13.03.2012
2012000034 likvidácia odpadu zo 110 lt. nádob 28.02.2012 SCHWARZ-EKO s. r. o.
Pod Kalváriou 2616/32
955 01 Topoľčany
120,49 13.03.2012
2012000035 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
14,28 14.03.2012
2012000036 mesačný poplatok 15.03.-14.04.2012 Orange mobil Orange Slovensko a. s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
45,91 19.03.2012
2012000037 mesačný poplatok 15.03.-14.04.2012 Orange pevná linka Orange Slovensko a. s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
28,07 19.03.2012
2012000038 zvoz 1700 kg skla ZBERNÉ SUROVINY, a. s.
Kragujevská 3
010 01 Žilina
Závod Topoľčany
Pod Kalváriou 1598
955 01 Topoľčany
48,96 27.03.2012
2012000039 záloha plyn apríl 2012 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
190,00 03.04.2012
2012000040 notebook ASUS NB K53SC 15.6 HD, Win7PremSK Bohumil Ondruška Ing. - GEOTOP
Brezová 2500/78
955 01 Topoľčany
525,00 03.04.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>