Faktúry

Vyhľadať:
Rok:
Prijatá/Odoslaná:
Suma: od €   do


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Číslo Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dátum doručenia faktúry
2012000174 piesok na posyp ciest 9 t. Roľnícke podielnické družstvo Závada
955 01 Závada
78,48 17.12.2012
2012000175 telefónne hovory pevna linka 15.11.-14.12.2012, poplatky 15.12.-14.01.2013 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
9,89 18.12.2012
2012000176 telefónne hovory mobil 15.11.-14.12.2012, poplatky 15.12.-14.01.2013 Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
82108 Bratislava
47,86 18.12.2012
2012000177 strava detí z obce Podhradie za 12/2012 Základná škola s materskou školou
Ul. 1. mája 144
956 22 Prašice
8,97 27.12.2012
2012000178 odvoz a skládka odpadu 03.12. a 31.12.2012 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
329,70 31.12.2012
0000082012 odber druhotných surovín plastov ENVI-GEOS Nitra,s. r. o.
Korytovská 20
951 41 Lužianky
16,00 neuvedené
2012000179 preprava žiakov na trase Prašice-Podhradie za 12/2012 Obec Prašice
Obecný úrad
Ul. 1. mája 142
956 22 Prašice
28,65 31.12.2012
2012000180 vodné cintorín od 09.10.-31.12.2012 spotreba 3m3 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
3,79 31.12.2012
2012000181 vodné KD od 22.11.-31.12.2012 spotreba 6 m3 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
7,57 31.12.2012
2012000182 opatrovateľská služba za december 2012 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ
Pribinová 14
955 01 Topoľčany
121,39 31.12.2012
2012000183 nedoplatok el. energia OcU za rok 2012 Energetické Centrum a. s.
Sartorisova 10
82108 Bratislava
65,11 31.12.2012
2012000184 nedoplatok elektrická energia VO rok 2012 Energetické Centrum a. s.
Sartorisova 10
821 08 Bratislava
146,92 31.12.2012
2012000185 poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2012 Prima banka Slovensko a. s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
39,96 31.12.2012
2012000186 nedoplatok finančný spravodajca rok 2012 Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
11,30 31.12.2012

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10