Faktúry

Vyhľadať:
Rok:
Prijatá/Odoslaná:
Suma: od €   do


2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Číslo Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dátum doručenia faktúry
2012000001 záloha plyn 1/2012 SPP Bratislava
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
379,00 03.01.2012
2012000002 demontáž vianočného osvetlenia v obci s plošinou MP10 Multicar Jaroslav Božik
Brezová 431
956 21 Jacovce
106,14 11.01.2012
2012000003 príprava údajov z katastra nehnuteľností Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava II
18,00 12.01.2012
2012000004 licencia za program orfeus 1 cintorín Pavol Halanda
Michal nad Žitavou 279
941 61
69,00 16.01.2012
2012000005 mesačný poplatok Orange pevná linka Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
9,36 18.01.2012
2012000006 mesačný poplatok Orange mobil Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
43,02 18.01.2012
2012000007 skládkovanie odpadu na Skládke v bojnej za 01. - 15. 01.2012 Skládka komunálneho odpadu Bojná,
s. r. o.
Obecný úrad 201
95601 Bojná
64,64 19.01.2012
2012000008 doplatok modulu mzdy KEO WIN KEO, s. r. o.
Poľná
99106 Záhorce
50,57 25.01.2012
2012000009 vodné cintorín 29.10.2011-10.01.2012 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 01 Nitra
Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
95501 Topoľčany
1,20 27.01.2012
2012000010 záloha zemný plyn 02/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava 26
367,00 02.02.2012
2012000011 prepravu odvoz kontajnerov 13. 01. 2012 JUVETO SK s.r.o.
Bernolákova 36
95501 Topoľčany
120,00 02.02.2012
2012000012 likvidácia odpadu zo 110 l. nádob 03.01.2012 a 31.01.2012 SCHWARZ-EKO s.r.o.
Pod Kalváriou 2616/32
95501 Topoľčany
233,78 08.02.2012
2012000013 skládkovanid odpadu na skládke v Bojnej od 15.-31.01. 2012 Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o.
Obecný úrad 201
95601 Bojná
64,64 08.02.2012
2012000014 opatrovateľská služba za 1/2012 Občianske združenie SPOKOJNOSŤ
Pribinová 14
95501 Topoľčany
121,39 09.02.2012
2012000015 členský príspevok na rok 2012 SOTDUM Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu - združenie obcí so sídlom v Jacovciach 48,97 09.02.2012
2012000016 príspevok na stravu pre deti z obce Podhradie za 01/2012 Základná škola s materskou školou
Ul. 1. mája 144
95622 Prašice
10,01 10.02.2012
2012000017 odpratávanie snehu a úprava ciest v dňoch 27. a 28. 01. 2012 Štefan Helbich
955 01 Podhradie 90
120,00 10.02.2012
2012000018 mesačný poplatok 15.02-14.03.2012 Orange pevná linka Orange Slovensko, a. s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
11,78 20.02.2012
2012000019 mesačný opolatok 15.02.-14.03.2012 Orange mobil Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
82109 Bratislava
42,73 20.02.2012
2012000020 kancelárske kreslo METRO Cash and Carry SR s. r. o.
Senecká cesta 1881
90028 Ivánka pri Dunaji
Prevádzka Hlohovecká cesta 11/332
949 01 Nitra
90,00 24.02.2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>